Geaccrediteerde nascholing
Menu

Psychedelica voor de behandeling van depressie, angst en existentieel lijden in patiënten met een terminale ziekte: een systematische review

Depressie, angst en existentieel lijden kunnen de levenskwaliteit van ongeneeslijk zieke patiënten ernstig beperken. Evidentie over huidige farmacologische en psychologische interventies is gelimiteerd. Dit artikel geeft een overzicht van klinisch onderzoek naar het effect van klassieke en atypische psychedelica, met of zonder psychotherapie, op existentieel lijden, depressie en angst bij patiënten met een ongeneeslijke ziekte. Psychedelica bieden mogelijk een veilig en effectief alternatief voor reguliere behandelopties. Resultaten van oudere pre-poststudies zijn veelbelovend, maar van methodologisch lage kwaliteit. Recentere placebogecontroleerde studies beschrijven effecten op existentieel welzijn, kwaliteit van leven, angst en depressie. Er worden weinig tot geen ernstige bijwerkingen gerapporteerd. Studies verschillen aanzienlijk wat betreft doseringen, psychologische ondersteuning, uitkomstmaten en designs. Om definitieve conclusies te trekken over de effectiviteit en veiligheid van psychedelica bij levensbedreigend zieke patiënten is kwalitatief beter onderzoek met grotere steekproeven nodig. Onderzoek naar ketamine mag meer aandacht besteden aan existentieel welzijn en de psychotherapeutische behandelcontext.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren