sluiten Om www.psyfar.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Praktische farmacokinetiek van psychofarmaca 1 punt

Cytochroom P450 en interacties

Hoofdartikel

Patiënten met (ernstige) psychiatrische stoornissen gebruiken vaak verschillende soorten psychofarmaca naast geneesmiddelen voor comorbide somatische ziekten. Hierdoor lopen zij potentieel risico op (gevaarlijke) bijwerkingen of zelfs onderbehandeling door farmacodynamische (FD) en/of farmacokinetische (FK) interacties. Het cytochroom P450-systeem (CYP-systeem) metaboliseert de meeste geneesmiddelen en speelt dan ook een centrale rol in het ontstaan van FK interacties. Elektronische voorschrijfsystemen signaleren FK interacties, maar houden geen rekening met individuele patiëntkarakteristieken, waardoor de (klinische) relevantie van een vermelde interactie niet altijd evident is. De psychiater wordt dus genoodzaakt om verschillende, veelal inconsistente, bronnen te raadplegen teneinde het medicamenteuze beleid naar aanleiding van een interactiesignaal aan te passen. Dit artikel biedt een conceptueel kader voor het adequaat interpreteren van CYP-interactiesignalen en gaat in op een aantal klinisch relevante FK interacties voor de dagelijkse praktijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel

Inloggen