Geaccrediteerde nascholing
Menu

Praktische farmacokinetiek van psychofarmaca

Cytochroom P450 en interacties

  • 00Inleiding
  • 01Cytochroom P450-metabolisme
  • 02Bronnen voor metabole routes van psychofarmaca
  • 03Cytochroom P450-interacties en medicatiebewaking
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Patiënten met (ernstige) psychiatrische stoornissen gebruiken vaak verschillende soorten psychofarmaca naast geneesmiddelen voor comorbide somatische ziekten. Hierdoor lopen zij potentieel risico op (gevaarlijke) bijwerkingen of zelfs onderbehandeling door farmacodynamische (FD) en/of farmacokinetische (FK) interacties. Het cytochroom P450-systeem (CYP-systeem) metaboliseert de meeste geneesmiddelen en speelt dan ook een centrale rol in het ontstaan van FK interacties. Elektronische voorschrijfsystemen signaleren FK interacties, maar houden geen rekening met individuele patiëntkarakteristieken, waardoor de (klinische) relevantie van een vermelde interactie niet altijd evident is. De psychiater wordt dus genoodzaakt om verschillende, veelal inconsistente, bronnen te raadplegen teneinde het medicamenteuze beleid naar aanleiding van een interactiesignaal aan te passen. Dit artikel biedt een conceptueel kader voor het adequaat interpreteren van CYP-interactiesignalen en gaat in op een aantal klinisch relevante FK interacties voor de dagelijkse praktijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. G.E. (Gabriël) Jacobs,
Dr. H. (Hans) Mulder,
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 juni 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 2 - 2015 | nummer 2

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u het mechanisme van CYP-interacties
  • bent u in staat een interactiesignaal adequaat te interpreteren
  • kent u een aantal klinisch relevante farmacokinetische interacties tussen psychofarmaca onderling en tussen verschillende psychofarmaca en een aantal somatische geneesmiddelen