Posttraumatische stressstoornis

Deel II huidige stand van zaken in de farmacotherapie

Hoofdartikel

In dit tweede deel over posttraumatische stressstoornis (ptss) wordt een kort overzicht gegeven over de middelen die in de multidisciplinaire richtlijn worden aanbevolen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan alternatieven voor die middelen, waaronder antiadrenerge farmaca en farmaca die geheugenformatie kunnen beïnvloeden.

Addendum
Prozasine is in de Nederlandse praktijk niet (meer) verkrijgbaar. In de VS, waar de meeste kennisontwikkeling is m.b.t. prazosine, is het dat wel. Alternatieven zijn terazosine, doxazosine of alfuzosine. Er is weinig empirie over de werkzaamheid van deze stoffen; de bloed-hersenbarrière is verschillend voor deze middelen. Mogelijk dat ze via perifeer toch (even goed) zouden werken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel