sluiten Om www.psyfar.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Plaatsbepaling van lurasidon

Werkingsmechanisme


Lurasidon (merknaam: Latuda®) is geregistreerd voor de behandeling van patiënten met schizofrenie. Lurasidon bindt zich sterk aan dopaminerge D2-, serotonerge receptoren (5-HT2A- en 5-HT7) en adrenerge receptoren (alfa-2a en alfa-2c) maar niet aan histaminerge of muscarinereceptoren. Metabolisatie van lurasidon gebeurt hoofdzakelijk door CYP3A4. Gelijktijdig voorschrijven van CYP3A4-remmers, zoals ketoconazol, claritromycine, itraconazol en nefazodon, leidt tot forse stijging van de lurasidonspiegel; gelijktijdig voorschrijven van CYP3A4-inductoren, zoals carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, rifampicine en sint-janskruid (Hypericum perforatum), kan tot substantiële spiegeldaling leiden. Misselijkheid, slaperigheid, acathisie en parkinsonisme zijn de voornaamste bijwerkingen. Onderzoek tot nu toe wijst op een neutraal metabool profiel van lurasidon.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel

Inloggen