Geaccrediteerde nascholing
Menu

Plaatsbepaling van lurasidon


Lurasidon (merknaam: Latuda®) is geregistreerd voor de behandeling van patiënten met schizofrenie. Lurasidon bindt zich sterk aan dopaminerge D2-, serotonerge receptoren (5-HT2A- en 5-HT7) en adrenerge receptoren (alfa-2a en alfa-2c) maar niet aan histaminerge of muscarinereceptoren. Metabolisatie van lurasidon gebeurt hoofdzakelijk door CYP3A4. Gelijktijdig voorschrijven van CYP3A4-remmers, zoals ketoconazol, claritromycine, itraconazol en nefazodon, leidt tot forse stijging van de lurasidonspiegel; gelijktijdig voorschrijven van CYP3A4-inductoren, zoals carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, rifampicine en sint-janskruid (Hypericum perforatum), kan tot substantiële spiegeldaling leiden. Misselijkheid, slaperigheid, acathisie en parkinsonisme zijn de voornaamste bijwerkingen. Onderzoek tot nu toe wijst op een neutraal metabool profiel van lurasidon.

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Monden, M.A.H.
Schulte, P.F.J.
D. (Dan) Cohen
Thema Werkingsmechanisme
Publicatie 15 maart 2016
Editie Psyfar - Jaargang 11 - editie 1 - 2016 | nummer 1

Leerdoelen

Na lezing van dit artikel

  • weet u wat u kunt verwachten van een behandeling met lurasidon bij schizofrenie
  • kent u de belangrijkste eigenschappen van lurasidon
  • kent u de plaats van de off-labelbehandeling met lurasidon bij bipolaire depressie