Geaccrediteerde nascholing
Menu

Plaatsbepaling lisdexamfetamine bij kinderen en adolescenten

Lisdexamfetamine (Elvanse®) is geregistreerd voor de behandeling van adhd bij kinderen vanaf 6 jaar die onvoldoende respons vertonen op een behandeling met methylfenidaat. Lisdexamfetamine is een inactieve prodrug van dexamfetamine. Op basis van placebogecontroleerde onderzoeken blijkt dat lisdexamfetamine effectiever is dan placebo. De eerstekeuzebehandeling bij deze patiëntengroep blijft echter methylfenidaat op basis van het bijwerkingenprofiel. Er is nog niet genoeg onderzoek gedaan naar het verschil in effectiviteit tussen lisdexamfetamine en dexamfetamine om een voorkeur te kunnen uitspreken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Schoemakers, R.J.
Leiblum, D.M.
Dumont, G.J.H.
Thema Kinderen en jeugdigen
Publicatie 9 september 2020
Editie Psyfar - Jaargang 15 - editie 3 - 2020 | nummer 3