Geaccrediteerde nascholing
Menu

Perioperatieve adviezen rondom psychofarmacagebruik

  • 00Inleiding
  • 01Algemene principes
  • 02Algemene adviezen
  • 03Psychofarmaca
  • 04Organisatie van zorg
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Er is een grote groep patiënten die psychofarmaca gebruikt, al dan niet als behandeling voor een psychiatrische aandoening. Patiënten met psychofarmacagebruik dienen een preoperatieve evaluatie te krijgen, waarbij enerzijds een risico-inschatting wordt gemaakt van hun algehele gezondheidstoestand en anderzijds op basis van de gebruikte medicatie adviezen worden gegeven over het al dan niet continueren van de gebruikte psychofarmaca. Indien nodig kunnen er aanvullende onderzoeken of interventies worden uitgevoerd en afhankelijk van de ernst van het ziektebeeld kan de psychiatrische consultatieve dienst in consult worden gevraagd voor monitoring dan wel begeleiding. Wat betreft psychofarmaca is er met name voorzichtigheid geboden bij het gebruik van lithium, clozapine en MAO-remmers. De andere psychofarmaca kunnen echter ook interacties geven met perioperatief gebruikte medicatie of invloed hebben op cardiovasculaire parameters; het is dus van belang om dat voorafgaand aan de ingreep te evalueren en waar nodig actie te ondernemen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Horst, P.G.J. ter
Cohen, D.
Hoekstra, R.
Bosch, E.J.
Chrispijn, M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 7 maart 2023
Editie Psyfar - Jaargang 18 - editie 1 - 2023 | nummer 1

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

  • weet u wat de belangrijkste perioperatieve risico’s zijn bij psychofarmacagebruik
  • bent u op de hoogte van de meest voorkomende interacties die voorkomen bij psychofarmaca en perioperatief gebruikte medicatie
  • bent u in staat om een adequate risico-inschatting te maken voor uw patiënt met een psychiatrische aandoening die een operatie moet ondergaan