Geaccrediteerde nascholing
Menu

Paliperidonpalmitaat: een langwerkende uitbreiding

Welke plaats hebben paliperidonpalmitaat en andere langwerkende injecties in de psychiatrie?

Hoofdartikel

Bij de behandeling van patiënten met schizofrenie kunnen depotantipsychotica bijdragen aan de optimalisatie van de medicamenteuze behandeling, vooral als er problemen zijn op het gebied van therapietrouw en slechte verdraagzaamheid ten gevolge van fluctuerende plasmaspiegels. Paliperidonpalmitaat is een nieuw parenteraal depotantipsychoticum. Als afgeleide van risperidon vertoont paliperidon veel overeenkomsten in werking en bijwerkingen met risperidon. Door verschillen in doseringsinterval, gebruiksgemak, farmacokinetiek en interacties ten gunste van paliperidonpalmitaat, biedt dit middel voordelen ten opzichte van de depotformulering van risperidon. De plaatsbepaling van middelen als paliperidonpalmitaat wordt bemoeilijkt door het ontbreken van gedegen wetenschappelijk onderzoek waarin verschillende depotpreparaten met elkaar worden vergeleken. De keuze voor een bepaald langwerkend depotantipsychoticum dient dan ook in de praktijk op basis van meerdere factoren tot stand te komen, waarbij aspecten als effectiviteit, verdraagzaamheid en voorkeur van de patiënt alsmede de kosten van de behandeling worden meegenomen.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Word lid van Psyfar

Bekijk de abonnementsvormen:

Abonneren op Psyfar

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen