P-glycoproteïne als potentiële cofactor bij therapiefalen of toxiteit van psychofarmaca

Werkingsmechanisme

Diverse psychofarmaca zoals amitriptyline, nortriptyline en risperidon zijn substraat voor P-gp en worden in meer of mindere mate actief terug getransporteerd. Sterke remmers zoals amiodaron, en inductoren zoals dexamethason kunnen bijdragen aan de toxiciteit van psychofarmaca die substraat zijn voor P-gp. De risico-comedicatie en het uiteindelijke effect op de farmacokinetiek en farmacodynamiek van psychofarmaca dienen nader onderzocht te worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Download bij dit artikel