Overmatige transpiratie bij antidepressiva

Casus

Iatrogene transpiratie, ook wel diaforese genoemd, is een vervelende bijwerking van antidepressiva die vaak over het hoofd gezien wordt. Het werkingsmechanisme is niet bekend, behandelingen berusten op aannames en casuïstiek. De frequentie varieert in diverse publicaties, een meta-analyse geeft 10% bij selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) en 14% bij tricyclische antidepressiva (TCA’s) als gemiddelde aan. In het Farmacotherapeutisch Kompas ontbreken bij enkele middelen de gegevens over transpiratie terwijl die wel in de literatuur vermeld worden. Bij mensen met auditieve stoornissen die een gehoorapparaat gebruiken, kan overmatige transpiratie het gebruik van het gehoorapparaat tijdens inspanning onmogelijk maken. Dit belemmert de patiënt in zijn communicatie, waardoor hij zich buitengesloten kan voelen. Het kan voor hem een reden zijn het gebruik van het antidepressivum te staken. Aandacht voor deze bijwerking en uitleg van de mogelijkheden tot verandering van medicatie kunnen de patiënt motiveren zijn behandeling voort te zetten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel