Geaccrediteerde nascholing
Menu

Oorzaken en gevolgen van polyurie als bijwerking van lithiumgebruik

Lithium is op het moment de gouden standaard bij de onderhoudsbehandeling van patiënten met een bipolaire stoornis. Het wordt momenteel door ten minste 20.000 mensen in Nederland meestal langdurig gebruikt. Een veel voorkomende bijwerking van lithiumgebruik is polyurie, veelvuldig plassen, soms resulterend in nefrogene diabetes insipidus. Met name polyurie heeft een grote impact op het dagelijks bestaan van de patiënt die lithium gebruikt, wat kan leiden tot het ongewenst staken van de therapie. Gelijktijdig gebruik van een serotonerg antidepressivum verhoogt het risico op polyurie sterk. Preventie van polyurie bestaat uit het zo laag mogelijk houden van de lithiumspiegel. Indien behandeling noodzakelijk is kan aanvulling gegeven worden in de vorm van een amiloride, vaak gegeven in de vorm van het combinatiepreparaat hydrochloorthiazide/amiloride. Voorafgaand aan het starten met deze combinatie is een dosisreductie van lithium, gevolgd door aanpassen van de dosis op geleide van de lithiumspiegel noodzakelijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs I. (Ingeborg) Wilting
E.R. (Rob) Heerdink
Thema Hoofdartikel
Publicatie 24 maart 2009
Editie Psyfar - Jaargang 4 - editie 1 - Nummer 1 - 2009