Geaccrediteerde nascholing
Menu

Onderbrekingen in het gebruik van antidepressiva en antipsychotica bij opname in een algemeen ziekenhuis

Veranderingen in de zorg kunnen leiden tot onderbrekingen in de behandeling met medicatie. Soms zijn deze onderbrekingen bewust en ligt er een goede (klinische) reden aan ten grondslag, maar het komt ook voor dat deze onderbrekingen onbewust en onbedoeld zijn. Bij patiënten die met psychofarmaca worden behandeld en worden opgenomen in een algemeen ziekenhuis voor een niet-psychiatrische reden is niet te verwachten dat er een onderbreking optreedt in het gebruik van het psychofarmacon. Toch werd in een Nederlands onderzoek gezien dat bij zo’n 37% van de antipsychoticagebruikers en 28% van de antidepressivagebruikers er een verandering in het gebruik optrad bij ziekenhuisopname; dat was respectievelijk 6 en 1,5 keer zo hoog als bij niet-ziekenhuisopnames. Het grootste deel van de veranderingen betrof het stoppen met de medicatie. Het is te verwachten dat een aanzienlijk deel hiervan onbedoeld is. Gebrekkige informatievoorziening en communicatie tussen ziekenhuis en overige behandelaars spelen hierin waarschijnlijk een belangrijke rol.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Stuffken, R.
Souverein, P.C.
Egberts, A,
E.R. (Rob) Heerdink
Thema Wisselend
Publicatie 16 december 2013
Editie Psyfar - Jaargang 8 - editie 4 - 2013 | Nummer 4