Omgaan met bijwerkingen van adhd-medicatie – een overzicht

Kinderen en jeugdigen

De werking van stimulantia en atomoxetine bij adhd (attention-deficit hyperactivity disorder) is in diverse onderzoeken bevestigd. Deze middelen zijn relatief veilig en de bijwerkingen zijn meestal mild. Toch blijft er discussie over deze medicijnen en de bijbehorende risico’s. Een Europese adhd-expertgroep heeft zich recentelijk verdiept in de kennis over deze risico’s. In dit artikel wordt verslag gedaan van de bevindingen en aanbevelingen van deze groep die op grond van een literatuuroverzicht, consultatie en consensusbijeenkomsten tot stand zijn gekomen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Download bij dit artikel