Geaccrediteerde nascholing
Menu

Off-label gebruik van geneesmiddelen in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Van geneesmiddelen moet de werkzaamheid bewezen zijn en de veiligheid onderzocht, voordat ze een registratie krijgen. Geneesmiddelen worden in de praktijk regelmatig buiten de geregistreerde indicaties en patiëntengroepen voorgeschreven.

Bij kinder- en jeugdpsychiatrische toepassingen zou dit bij meer dan de helft van de voorschriften het geval zijn. In dat geval is er sprake van off-label voorschrijven. Patiënten en ouders dienen hiervan op de hoogte te worden gebracht en er moet toestemming aan hen gevraagd worden om het geneesmiddel voor te schrijven (informed consent). Hiervan dient een aantekening gemaakt te worden in het patiëntendossier. Sinds de invoering van de nieuwe Geneesmiddelenwet is het voorschrijven van geneesmiddelen buiten de geregistreerde indicatie aan strengere eisen gebonden en met de op stapel staande aanscherping van deze wet wordt overtreden van deze regels strafbaar. Er zijn de laatste jaren veel landelijke (behandel)richtlijnen ontwikkeld en zolang de voorgeschreven geneesmiddelen conform deze richtlijnen zijn, is er geen overleg met de apotheker vereist. Wordt hiervan afgeweken, dan dient bij off-label gebruik overleg met de apotheker plaats te vinden over de afwegingen, alternatieven en risico’s van deze keuze.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren