Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nieuwe richtlijn Delier volwassenen en ouderen

Door op 15-06-2015

De nieuwe richtlijn delier voor volwassenen en ouderen geeft een update van de stand van zaken met betrekking tot het delier. Het delier is een frequent voorkomende, ernstige aandoening met een grote impact op de patiënt en zijn omgeving. Vroege herkenning en niet-medicamenteuze preventie en behandeling zijn de belangrijkste pijlers van een adequate aanpak van het delier. Mits goed geïndiceerd, kunnen medicamenteuze preventie en behandeling terughoudend worden toegepast.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dhondt, A.D.F.
Thema Ouderen
Publicatie 15 juni 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 2 - 2015 | nummer 2

Leerdoelen

Na lezing van dit artikel

  • bent u in staat een weg te vinden in de nieuwe richtlijn delier voor volwassenen en ouderen
  • zult u alerter zijn in uw dagelijkse praktijk op het vóórkomen en voorkómen van een delier
  • weet u terughoudend te zijn in het medicamenteus voorkómen en behandelen van een delier