Neuropsychiatrie bij hersenletsel

Klinische en neurobiologische overwegingen bij de medicamenteuze behandeling van psychische stoornissen

Overig

Recentelijk is een nieuw model voor cognitieve flexibiliteit en stabiliteit beschreven. Dit ondersteunt de keuze voor stimulerende, overwegend dopaminerg werkende farmaca bij de behandeling van psychische stoornissen door hersenletsel en hersenziekten. Omdat het hier gaat om een indicatiegebied waarvoor geen goed onderbouwde richtlijnen bestaan, is dit een belangrijke en hoopgevende ontwikkeling.

 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel