Geaccrediteerde nascholing
Menu

Negatieve symptomen bij psychotische stoornissen

diagnostiek, pathogenese en interventies

Door op 15-09-2016
 • 00Inleiding
 • 01 Diagnostiek primaire negatieve symptomen
 • 02Diagnostiek en behandeling secundaire negatieve symptomen
 • 03Neurobiologische hypothesen over de pathogenese van primaire negatieve symptomen
 • 04Farmacologische behandeling
 • 05Additietherapieën bij non-clozapine antipsychotica
 • 06Non-glutamaterge medicatie als additie bij clozapine
 • 07Glutamaterge medicatie als additie bij clozapine
 • 08Niet-farmacologische behandelingen
 • 09Aanbevelingen en conclusie
 • 10Reacties (1)

Samenvatting

Hoewel bij patiënten met overwegend negatieve symptomen veel winst valt te behalen in de kwaliteit van leven en participatie in de maatschappij, vindt er maar weinig onderzoek plaats. Kennis van de pathogenese van negatieve symptomen levert aangrijpingspunten voor medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling. Vroegtijdige behandeling en laaggedoseerde antipsychotica zijn essentieel. De behandeling van persisterende negatieve symptomen is (nog) niet evidence-based. Overtuigend bewijs dat verbetering van negatieve symptomen resulteert in klinische verbetering ontbreekt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Veerman, S.R.T.
Haan, L. de
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 september 2016
Editie Psyfar - Jaargang 11 - editie 3 - 2016 | nummer 3

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel

 • bent u in staat om primaire negatieve symptomen te herkennen en te onderscheiden van secundaire negatieve symptomen
 • weet u welke meetinstrumenten u het beste kunt benutten om negatieve symptomen in kaart te brengen
 • kent u vijf, deels met elkaar samenhangende, hypothesen die het ontstaan van primaire negatieve symptomen trachten te verklaren
 • weet u welke farmacologische behandelingen effectief zijn en hoe deze ingrijpen op negatieve symptomen
 • bent u op de hoogte van doeltreffende niet-farmacologische behandelingen en het werkingsmechanisme hiervan