Geaccrediteerde nascholing
Menu

Myocardinfarct na cocaïnegebruik

In dit artikel wordt een patiënt besproken met een myocardinfarct, dat is ontstaan na het gebruik van cocaïne in combinatie met alcohol. Besproken wordt op welke manier cocaïne ischemie van het hart kan geven en waarom cocaïne in combinatie met alcohol extra risicovol is. Verder worden aanbevelingen gedaan betreffende het verrichten van lichamelijk en aanvullend onderzoek gericht op cardiale afwijkingen bij patiënten die cocaïne gebruiken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Drs. A. (Arjen) Neven,
Anken, van. G.E.
D. Ramlal
Thema Casus
Publicatie 14 december 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 4 - 2015 | nummer 4

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • weet u wat de cardiale risico’s zijn van cocaïne
  • weet u welke cocaïneafhankelijke patiënten het beste gescreend kunnen worden op cardiale complicaties