Geaccrediteerde nascholing
Menu

Muzikale hallucinaties

Aan de hand van de complexe casus van een 77-jarige patiënte beschrijven wij het fenomeen muzikale hallucinaties. Deze relatief zeldzame hallucinaties komen voor bij psychisch gezonde personen met slechthorendheid, maar bijvoorbeeld ook bij personen met een psychiatrische stoornis, epilepsie of hersenletsel. Het klinisch beeld kan sterk variëren, opvallend is dat secundaire waanvorming uitzonderlijk is. Wij doen aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling met aandacht voor de onderliggende oorzaken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bardiovska Dzodlova, B. ,
Blom, J.D.
Dr. R.M. (Rob) Kok,
Thema Casus
Publicatie 15 september 2016
Editie Psyfar - Jaargang 11 - editie 3 - 2016 | nummer 3

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • bent u bekend met het fenomeen van muzikale hallucinaties
  • weet u wat de belangrijkste oorzaken zijn
  • kent u verschillende behandelmogelijkheden