Geaccrediteerde nascholing
Menu

Multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij patiënten met een EPA

  • 00Inleiding en context van de richtlijn
  • 01Multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij EPA-patiënten
  • 02De aanbevelingen
  • 03Implicaties voor de psychiatrische praktijk en mogelijkheden voor implementatie
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

De levensverwachting van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) is 13-30 jaar lager in vergelijking met die van de algemene populatie. Deze lagere levensverwachting wordt voor een groot deel veroorzaakt door somatische comorbiditeit en een slechte leefstijl. Dit vraagt om structurele monitoring van de lichamelijke gezondheid van EPA-patiënten met en zonder psychofarmacagebruik, om somatische complicaties bij deze populatie vroeg te herkennen en zo veel mogelijk te voorkomen of te behandelen. Om de somatische zorg voor EPA-patiënten beter te organiseren, is in opdracht van de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) de multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij patiënten met een ernstige psychische aandoening ontwikkeld. Met deze MDR Somatische screening bij patiënten met een ernstige psychische aandoening wordt een stap gezet om de aandacht voor de somatische gezondheid van psychiatrische patiënten op concrete wijze te incorporeren in de dagelijkse klinische praktijk binnen de psychiatrie. Het implementeren van de richtlijn zal echter bij veel instellingen voor geestelijke gezondheidszorg een grote impact hebben die niet onderschat moet worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs dr. M. (Mirjam) Simoons
Dr. H. (Hans) Mulder,
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 december 2016
Editie Psyfar - Jaargang 11 - editie 4 - 2016 | nummer 4

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • kent u de context van de totstandkoming van de multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij patiënten met een ernstige psychische aandoening
  • kent u de belangrijkste aanbevelingen uit de multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij patiënten met een ernstige psychische aandoening
  • hebt u enig inzicht in de implicaties van de multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij patiënten met een ernstige psychische aandoening voor de dagelijkse psychiatrische praktijk