Geaccrediteerde nascholing
Menu

Multidisciplinaire richtlijn pediatrisch delier

Door op 14-03-2017
 • 00Inleiding
 • 01Casus
 • 02Oorzaken van een delier – etiologie
 • 03Uitingsvormen van een delier – symptomatologie
 • 04Gevolgen van een delier
 • 05Diagnostiek en screening van delier
 • 06Behandeling
 • 07Conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Delier is een acute neurocognitieve aandoening en komt bij kinderen frequent voor. Kinderen op een intensivecareafdeling hebben meer risico op een delier. Onbekendheid van deze aandoening bij zorgprofessionals leidt tot onderrapportage. Beoordeling van kinderen op symptomen van delier is met name lastig bij jonge kinderen of kinderen op een intensive care door beademing en sedativa. De behandeling van een delier is zowel gericht op niet-medicamenteuze als medicamenteuze interventies. In dit artikel wordt de Multidisciplinaire richtlijn pediatrisch delier besproken en wordt beschreven hoe het delier bij kinderen is te herkennen, te beoordelen en te behandelen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ista, E.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 14 maart 2017
Editie Psyfar - Jaargang 12 - editie 1 - 2017 | nummer 1

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel (en de richtlijn) bent u beter in staat om in de praktijk
:

 • de symptomatologie van delier bij kinderen te herkennen en te beschrijven
 • aan te geven hoe delier systematisch beoordeeld kan worden en welke instrumenten hiervoor geschikt zijn bij (ernstig zieke) kinderen
 • aan te geven welke factoren van invloed zijn op het ontstaan van delier bij kinderen
 • niet-medicamenteuze en medicamenteuze adviezen te geven conform te meest recente wetenschappelijke inzichten