sluiten Om www.psyfar.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Multidisciplinaire richtlijn pediatrisch delier 1 punt

Hoofdartikel

Delier is een acute neurocognitieve aandoening en komt bij kinderen frequent voor. Kinderen op een intensivecareafdeling hebben meer risico op een delier. Onbekendheid van deze aandoening bij zorgprofessionals leidt tot onderrapportage. Beoordeling van kinderen op symptomen van delier is met name lastig bij jonge kinderen of kinderen op een intensive care door beademing en sedativa. De behandeling van een delier is zowel gericht op niet-medicamenteuze als medicamenteuze interventies. In dit artikel wordt de Multidisciplinaire richtlijn pediatrisch delier besproken en wordt beschreven hoe het delier bij kinderen is te herkennen, te beoordelen en te behandelen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel

Inloggen