Geaccrediteerde nascholing
Menu

Monodisciplinaire Richtlijn ADHD bij volwassenen

Deel I, Diagnostiek en medicamenteuze behandeling

Door op 15-03-2016
 • 00Inleiding
 • 01ADHD bij volwassenen
 • 02Aanbevelingen diagnostiek
 • 03Aanbevelingen medicamenteuze behandeling
 • 04Bijwerkingen van ADHD-medicatie
 • 05Misbruik van ADHD-medicatie
 • 06Medicatie en zwangerschap
 • 07Therapietrouw bij ADHD
 • 08Off-label voorschrijven van stimulantia aan volwassenen met ADHD
 • 09Methylfenidaat doseren in de praktijk
 • 10Conclusies
 • 11Reacties (0)

Samenvatting

ADHD komt voor bij alle leeftijden en is daarom vaak een chronische psychiatrische stoornis. ADHD is complex vanwege de chroniciteit en de frequente comorbiditeit, en behoort in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) gediagnosticeerd en behandeld te worden. ADHD heeft gevolgen voor het functioneren, waaronder verslaving, criminaliteit en jong overlijden. De behandeling is multimodaal: psycho-educatie, medicatie voor ADHD en comorbiditeit, coaching en cognitieve therapie. In dit artikel wordt de Richtlijn ADHD bij volwassenen, deel I van de NVvP (2015) besproken (diagnostiek en medicamenteuze behandeling). De comorbiditeit en de psychologische behandeling komen in de nieuw te ontwikkelen Zorgstandaard ADHD aan bod, die voor alle leeftijden zal gelden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs J.J.S. (Sandra) Kooij,
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 maart 2016
Editie Psyfar - Jaargang 11 - editie 1 - 2016 | nummer 1

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel (en de Richtlijn) bent u beter in staat om in de praktijk

 • ADHD op zorgvuldige wijze vast te stellen bij volwassen patiënten en
 • ADHD bij deze leeftijdsgroep medicamenteus te behandelen conform de meest recente wetenschappelijke inzichten