Geaccrediteerde nascholing
Menu

Monitoring van het ECG gedurende het gebruik van antidepressiva: een product uit de Generieke module Bijwerkingen

  • 00Inleiding
  • 01 
  • 02Methode
  • 03 
  • 04Aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk
  • 05Beperkingen en conclusie
  • 06Reacties (1)

Samenvatting

Sommige antidepressiva kunnen het qtc-interval verlengen. Dit artikel beschrijft hoe hiermee rekening moet worden gehouden. Indien deze antidepressiva worden gebruikt in combinatie met risicoverhogende patiëntfactoren kan dat leiden tot potentieel fatale torsades de pointes (TdP) en acute hartdood. ecg-monitoring (elektrocardiogram) voorafgaand en tijdens behandeling met antidepressiva kan deze ernstige complicatie mogelijk voorkomen. De Generieke module preventie, behandeling en monitoring van bijwerkingen door antidepressiva (Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz) biedt handvatten wanneer er wel en wanneer er geen ecg-monitoring noodzakelijk is. Een ecg-meting is niet noodzakelijk voorafgaand aan de start van een antidepressivum in een dosering conform de registratie en bij afwezigheid van een cardiale voorgeschiedenis, hartziekte of verhoogd risico op qtc-verlenging. Indien er meerdere risicofactoren aanwezig zijn (leeftijd > 65 jaar, vrouwelijk geslacht, hartziekte, elektrolytafwijkingen, reeds aanwezige verlenging van het qtc-interval, dosering en het gebruik van qtc-verlengende comedicatie) kan met behulp van een algoritme bepaald worden of ecg-monitoring noodzakelijk is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Mulder, H.
Simoons, M.
Seldenrijk, A.
Bakker, P.R.
Thema Wisselend
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 6 september 2018
Editie Psyfar - Jaargang 13 - editie 3 - 2018 | nummer 3

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u dat het niet noodzakelijk is een ECG te meten indien een antidepressivum is voorgeschreven in een dosering conform de registratie en in afwezigheid van cardiale risicofactoren
  • weet u dat er naast het QTc-verlengende antidepressivum nog minimaal twee risicofactoren aanwezig moeten zijn om het effect van het antidepressivum op het QTc-interval met behulp van ECG’s te gaan monitoren
  • weet u waar u de Generieke module preventie, behandeling en monitoring van bijwerkingen door antidepressiva kunt vinden