Monitoring van bijwerkingen bij gebruik van antidepressiva 1 punt

Hoofdartikel

Onder monitoring van bijwerkingen wordt het in de tijd volgen van (somatische) parameters die geassocieerd zijn met bijwerkingen bij gebruik van een geneesmiddel verstaan, met een baseline screening, bestaande uit metingen bij de start van het gebruik, als uitgangspunt. Dergelijke monitoring is bij antidepressivagebruik nog geen dagelijkse praktijk, ondanks dat er in toenemende mate risico’s beschreven worden van deze geneesmiddelen bij de huidige populatie van gebruikers. In dit artikel worden verschillende aspecten van screening voorafgaand aan en monitoring tijdens het gebruik van klassieke antidepressiva, selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) en selectieve noradrenalineheropnameremmers (SNRI’s) belicht. Na een uiteenzetting van het belang van monitoring van bijwerkingen bij antidepressivagebruik worden verschillende parameters besproken die in dit kader gemeten zouden kunnen worden. Tot slot worden adviezen gegeven voor toepassing van deze informatie in de psychiatrische praktijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel