Geaccrediteerde nascholing
Menu

Modafinil bij psychiatrische aandoeningen: de veelbelovende status opnieuw bekeken

Modafinil is een stimulerend middel dat de waakzaamheid bevordert bij patiënten met narcolepsie en ook cognitieve functies versterkt. Al twee decennia heeft modafinil de status van een veelbelovend product. Vandaag de dag moeten we echter vaststellen dat het effectieve gebruik van modafinil bij andere aandoeningen dan narcolepsie op zich laat wachten. In dit artikel wordt daarom een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken omtrent het gebruik en de doeltreffendheid van modafinil bij psychiatrische aandoeningen. Modafinil werd experimenteel gebruikt bij adhd (attention-deficit hyperactivity disorder), stemmingsstoornissen, schizofrenie en middelenafhankelijkheid. In vergelijking met placebo heeft het middel op verscheidene klinische en cognitieve maten positieve, maar veelal wisselende resultaten. Modafinil bereikt wel snel effect, binnen een week, maar dat stabiliseert na verloop van tijd. Het middel bereikt vooral positieve resultaten bij adhd, depressie en cocaïneafhankelijkheid op respectievelijk maten van aandacht en hyperactiviteit, vermoeidheid en cocaïnegebruik.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren