Geaccrediteerde nascholing
Menu

Moclobemide bij ADHD

Kinderen en jeugdigen

Deze casus betreft een 13-jarig meisje dat aangemeld werd bij onze specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische polikliniek in verband met emotieregulatieproblematiek, ADHD van het onoplettende type en suïcidaliteit. In dit artikel worden de overwegingen gegeven om in dit specifieke geval af te wijken van de Multidisciplinaire richtlijn ADHD en de keus te maken voor een reversibele MAO-A-remmer, moclobemide. De rationale voor het gebruik van moclobemide bij de behandeling van ADHD bij jongeren wordt besproken, waarbij bij deze casus de therapeutische relatie een rol heeft gespeeld bij de keuze voor dit middel.
Er is beperkt onderzoek gedaan naar het gebruik van moclobemide, met name open-label- en casusonderzoeken. Gezien de potentie van het middel in relatie tot het werkingsmechanisme, verdient het aanbeveling onderzoek te doen naar MAO-A-remmers bij de behandeling van ADHD bij jongeren.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel

Word lid van Psyfar

Bekijk de abonnementsvormen:

Abonneren op Psyfar

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen