Methylfenidaat bij een 3-jarige jongen met adhd

Casus

Attention-deficit hyperactivity disorder (adhd) is een kinderpsychiatrische stoornis, die zich al op de peuter/kleuterleeftijd kan manifesteren. De heftigheid van de symptomen en de interferentie met een normale ontwikkeling maken het soms noodzakelijk om medicatie voor te schrijven. Tot het grote pats-onderzoek (Preschoolers with adhd Treatment Study) was weinig bekend over het gebruik van adhd-medicatie bij deze jonge groep. In deze studie is de werkzaamheid van methylfenidaat onderzocht bij kinderen van 3 tot 5,5 jaar. In dit artikel wordt beschreven hoe de door adhd vastgelopen ontwikkeling van een 3-jarige jongen met medicatie weer op gang geholpen werd. Deze behandeling wordt besproken in het licht van het pats-onderzoek en een richtlijn voor psychofarmacotherapie bij zeer jonge kinderen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Download bij dit artikel