Geaccrediteerde nascholing
Menu

Melatonine en slaap

Door op 24-03-2009

Melatonine speelt een belangrijke rol bij de regulatie van circadiane ritmen. Het wordt in de epifyse gemaakt en de synthese en afgifte worden door licht geremd en in het donker gestimuleerd. Bij de regulatie van het circadiane ritme zijn de ogen betrokken, de suprachiasmatische nuclei (scn), en de epifyse. De retinae zijn via de retinohypothalamische banen verbonden met de scn van dehypothalamus en neuronale banen vanuit de scn verbinden deze via het sympathisch zenuwstelsel met de epifyse (figuur 1).
In dit artikel wordt ingegaan op de regulatie van circadiane ritmen en slaap en de rol van endogeen melatonine daarbij. Vervolgens wordt besproken hoe exogeen melatonine de slaap kan beïnvloeden en wat daaruit volgt voor het klinisch gebruik ervan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Moleman, P.
Thema Werkingsmechanisme
Publicatie 24 maart 2009
Editie Psyfar - Jaargang 4 - editie 1 - Nummer 1 - 2009