Geaccrediteerde nascholing
Menu

Melatonine bij kinderen

Door op 14-12-2015

Hoewel melatonine niet is geregistreerd voor de behandeling van slaapproblemen bij kinderen, wordt het vaak toegepast bij deze populatie, vooral bij kinderen met ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder), al is deze toepassing off-label. Melatonine heeft als voordeel ten opzichte van andere slaapmedicatie, zoals benzodiazepines, dat er geen risico is op afhankelijkheid of rebound en dat het effect kortdurend is, waardoor er geen sprake is van residuele sederende effecten de volgende dag. Melatonine (in doseringen ≤ 5 mg) is effectief in het verkorten van de inslaaptijd bij kinderen met 15-30 minuten, zonder ernstige bijwerkingen. Gezien de onduidelijkheid met betrekking tot de juiste dosering lijkt het wel zinvol om – vooral in het begin van de behandeling – alert te zijn op eventuele bijwerkingen. Wel verdient het aanbeveling de slaaphygiëne te optimaliseren alvorens een behandeling met melatonine te starten. Hoewel er slechts beperkt onderzoek beschikbaar is met betrekking tot de langetermijneffecten van melatonine, lijkt melatonine ook op de lange termijn effectief en induceert dit middel slechts bij een beperkt percentage van de onderzochte kinderen bijwerkingen en lijkt er geen tolerantie voor het effect op te treden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. G.J.H. (Glenn) Dumont,
Thema Werkingsmechanisme
Publicatie 14 december 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 4 - 2015 | nummer 4

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • kent u het werkingsmechanisme van melatonine
  • kent u de voornaamste bijwerkingen van melatonine
  • kunt u melatonine toepassen in de klinische praktijk