Geaccrediteerde nascholing
Menu

Medicatiereview bij patiënten met psychiatrische aandoeningen

Een medicatiereview is een gestructureerde kritische en evidence-based analyse van het geneesmiddelengebruik van een patiënt. Onderzoek geeft aan dat een multidisciplinair medicatiereview (door arts-behandelaar en apotheker of klinisch farmacoloog) een kwaliteitsinstrument voor farmacotherapie kan zijn. Tot nu toe is er echter weinig onderzoek naar de uitkomsten van een medicatiereview uitgevoerd onder psychiatrische patiënten. Geneesmiddelgerelateerde problemen waarop een medicatiereview zich kan richten, zijn gebrek aan effectiviteit van de geneesmiddelen, bijwerkingen, onder-/overdosering, geneesmiddeleninteracties bij polyfarmacie, vooral ook met de niet psychotrope medicatie en therapietrouw. De openbare of de instellingsapotheker heeft een overzicht van alle geneesmiddelen, ook de niet-psychotrope geneesmiddelen en het afleverpatroon. Binnen de psychiatrie, met name in de langdurige zorg, is er een toenemende bereidheid om een periodieke evaluatie van de medicatie uit te voeren in het kader van de jaarlijkse ‘Routine Outcome Monitoring’ (ROM). De apotheker zal bij actiever bij de ROM betrokken moeten raken. Excellente kennis van de (psycho-)farmacotherapie is een voorwaarde voor een kwalitatief goed medicatiereview

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren