Geaccrediteerde nascholing
Menu

Medicatie voor terugvalpreventie bij alcoholverslaving

Dit artikel gaat over de farmaca die aan een patiënt met een stoornis in het gebruik van alcohol (sga) gegeven kunnen worden ter voorkoming van een terugval. Er zijn bij de keuze voor een middel twee doelen van behandeling te onderscheiden. Ook wordt gesteld dat de medicamenteuze behandeling aan effectiviteit kan winnen als rekening wordt gehouden met kenmerken en omstandigheden van de patiënt. Na een afzonderlijke beschrijving worden de vijf middelen met hun moderatoren in een tabel weergegeven. Vervolgens worden de twee behandeldoelen nader beschouwd en worden vragen geformuleerd om voor de patiënt het meest effectieve middel te vinden. Tot slot is er een pleidooi om door te schakelen naar een volgend middel in de rij, als een middel onvoldoende werkzaam is gebleken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren