Geaccrediteerde nascholing
Menu

Medicamenteuze interventies bij gewichtstoename door antipsychoticagebruik

Een update

  • 00Inleiding
  • 01Gewichtstoename als bijwerking van antipsychotica
  • 02Geneesmiddeladditie bij gewichtstoename tijdens antipsychoticagebruik
  • 03Switchen of dosisverlaging als strategie bij antipsychotica-geïnduceerde gewichtstoename
  • 04Beschouwing
  • 05Conclusie
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

Vrijwel alle antipsychotica kunnen gewichtstoename veroorzaken. Diverse strategieën zijn onderzocht om antipsychotica-geïnduceerde gewichtstoename te voorkomen of te behandelen en zo psychische en somatische gevolgen van deze gewichtstoename te beperken. Na een samenvatting van de gewichtseffecten van de verschillende antipsychotica wordt in dit artikel een overzicht gegeven van de recente wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van medicamenteuze interventies bij gewichtstoename tijdens antipsychoticagebruik. Op basis van de huidige beschikbare literatuur lijken metformine en topiramaat als additietherapie en aripiprazol als switchstrategie het meest geschikt als medicamenteuze interventie bij antipsychotica-geïnduceerde gewichtstoename.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. A.J. (Arne) Risselada,
dr. M. (Mirjam) Simoons
Thema Bijzondere indicaties
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 10 maart 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 1 - 2015 | nummer 1

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u de verschillen tussen antipsychotica voor wat betreft de mate waarin ze gewichtstoename veroorzaken
  • kunt u geneesmiddelen noemen die zijn onderzocht als medicamenteuze interventie bij antipsychotica-geïnduceerde gewichtstoename
  • kunt u de meest geschikte farmacotherapeutische opties benoemen ter preventie en behandeling van gewichtstoename tijdens antipsychoticagebruik