Medicamenteuze interventies bij gewichtstoename door antipsychoticagebruik 1 punt

Een update

Bijzondere indicaties

Vrijwel alle antipsychotica kunnen gewichtstoename veroorzaken. Diverse strategieën zijn onderzocht om antipsychotica-geïnduceerde gewichtstoename te voorkomen of te behandelen en zo psychische en somatische gevolgen van deze gewichtstoename te beperken. Na een samenvatting van de gewichtseffecten van de verschillende antipsychotica wordt in dit artikel een overzicht gegeven van de recente wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van medicamenteuze interventies bij gewichtstoename tijdens antipsychoticagebruik. Op basis van de huidige beschikbare literatuur lijken metformine en topiramaat als additietherapie en aripiprazol als switchstrategie het meest geschikt als medicamenteuze interventie bij antipsychotica-geïnduceerde gewichtstoename.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel