Geaccrediteerde nascholing
Menu

Medicamenteuze behandeling van dementie

Door op 09-12-2014
  • 00Inleiding
  • 01Cholinesteraseremmers
  • 02Memantine
  • 03Combinatietherapie
  • 04Toepassing in de praktijk
  • 05Conclusie
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

Momenteel is er geen curatieve behandeling mogelijk van dementie. Tot het moment waarop deze wel beschikbaar komt, zijn er mogelijkheden voor symptomatische medicamenteuze behandeling. Cholinesteraseremmers (rivastigmine, galantamine, donepezil) kunnen worden ingezet bij patiënten met Alzheimer-dementie en bij patiënten met ‘Lewy body’-dementie of Parkinson-dementie. Daarnaast is memantine beschikbaar voor behandeling van patiënten met Alzheimer-dementie. Wanneer behandeling met een cholinesteraseremmer of memantine wordt ingezet, kunnen verschillende behandeldoelen worden nagestreefd. Deze behandeldoelen omvatten 1 remmen of stabiliseren van verdere achteruitgang in cognitieve functies, 2 remmen of stabiliseren van verdere achteruitgang in dagelijks functioneren, 3 verbeteren of voorkomen van neuropsychiatrische symptomen. Behandeling met cholinesteraseremmers of memantine is bewezen effectief, maar de behandeleffecten zijn klein. Bijwerkingen treden regelmatig op bij gebruik van cholinesteraseremmers. De bijwerkingen van memantine zijn vaak gering. Opstarten van behandeling met cholinesteraseremmers of memantine, beoordeling van werkzaamheid en controle van bijwerkingen dienen door een specialist met ervaring op het gebied van dementie te worden uitgevoerd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Knol, W.
Koek, H.L.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 9 december 2014
Editie Psyfar - Jaargang 9 - editie 4 - 2014 | nummer 4

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel weet u

  • wat de effectiviteit is van cholinesteraseremmers en memantine bij dementie, in het bijzonder wat betreft cognitie, dagelijks functioneren en gedrag
  • wat de bijwerkingen zijn van cholinesteraseremmers en memantine
  • wat de indicaties voor starten, opbouwschema’s, controles, en indicaties voor staken zijn, zodat u deze middelen in de dagelijkse praktijk kunt toepassen