Geaccrediteerde nascholing
Menu

Medicamenteuze behandeling van de psychotische depressie

Door op 15-09-2008

Een psychotische depressie is een depressieve episode gepaard gaande met wanen en of hallucinaties. Dit is geen zeldzaam ziektebeeld; het komt bij ongeveer 25% van de opgenomen depressieve patiënten voor. Bij niet-opgenomen depressieve patiënten worden psychotische verschijnselen veel minder vaak gezien. Naar medicamenteuze behandeling van de psychotische depressie is weinig onderzoek gedaan. Aanbevolen wordt om te starten met alleen een klassiek antidepressivum onder bloedspiegelcontrole. Combinatiebehandeling van een klassiek antidepressivum met een antipsychoticum heeft geen meerwaarde. In levensbedreigende situaties is elektroconvulsietherapie de behandeling van eerste keus.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Pluijms, E.M.
Thema Bijzondere indicaties
Publicatie 15 september 2008
Editie Psyfar - Jaargang 3 - editie 3 - Nummer 3 - 2008