Geaccrediteerde nascholing
Menu

Medicamenteuze behandeling van de psychotische depressie

Een psychotische depressie is een depressieve episode waarbinnen zich psychotische symptomen manifesteren. Psychotische kenmerken komen bij 20-25% van de opgenomen depressieve patiënten voor en gaan gepaard met een ernstiger mate van disfunctioneren en met meer suïcidepogingen. Naar de medicamenteuze behandeling is relatief weinig onderzoek gedaan. Aanbevolen wordt om te starten met een klassiek antidepressivum onder bloedspiegelcontrole.1 Combinatiebehandeling van een klassiek antidepressivum met een antipsychoticum kan overwogen worden, echter een grotere effectiviteit hiervan is niet aangetoond. Voor monotherapie met een antipsychoticum is geen plaats. In levensbedreigende situaties is elektroconvulsieve therapie behandeling van eerste keus.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren