sluiten Om www.psyfar.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Medicamenteuze behandeling in de jeugdverslavingszorg, een inleiding

Kinderen en jeugdigen

Problematisch middelengebruik bij jongeren gaat veelal gepaard met multipele problemen tijdens de adolescentiefase. Het aantal jongeren dat wordt verwezen voor behandeling is de afgelopen jaren fors gestegen en het behandelaanbod uitgebreid. Behandeling begint met het motiveren van de jongere om het gebruikersgedrag te veranderen. Vervolgens wordt ingezet op het bereiken van abstinentie (o.a. detoxificatie, bevorderen van zelfcontrole, terugvalpreventie). Aanvullend zijn diagnostiek en behandeling van (psychiatrische) comorbiditeit en van systeemproblematiek van belang, evenals hulp bij het oplossen van (soms vergaande) sociaal-maatschappelijke problemen. De plaats van farmacotherapie is in dit plaatje bescheiden maar niet te veronachtzamen. Dit artikel bespreekt de klinische praktijk van farmacotherapie in de context van een geïntegreerde, multidimensionele en multidisciplinaire behandeling.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel

Inloggen