Geaccrediteerde nascholing
Menu

Medicamenteuze behandeling bij depressie in de palliatieve fase

  • 00Inleiding
  • 01Depressie in de palliatieve fase
  • 02Medicamenteuze behandeling van depressie in de palliatieve fase
  • 03Aanbevelingen
  • 04Conclusies
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

De KNMG en het IKNL werken nauw samen om het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland te implementeren. De hoge prevalentie van depressieve klachten in de palliatieve fase, de grote impact van depressie op de kwaliteit van leven en ziektelast voor patiënten, het beschikbaar komen van nieuwe onderzoeksdata en de noodzaak om aan te sluiten bij andere kwaliteitsstandaarden, zoals de zorgstandaard Depressieve stoornissen en de NHG-Standaard Depressie, maakten een revisie van de richtlijn Depressie in de palliatieve fase uit 2010 noodzakelijk. De herziene richtlijn is evidencebased en uitgewerkt volgens de GRADE-methodiek. Hij omvat de modules communicatie, preventie, diagnostiek, behandeling en organisatie van zorg die zijn uitgewerkt volgens de Grade-methodiek gekenmerkt door een evidencebased benadering. Deze review focust op het concept depressie in de palliatieve fase, de diagnostische overwegingen en de up-to-date aanbevelingen ten aanzien van de medicamenteuze behandeling.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hovens, J.G.F.M.
Graeff, A. de
Stoop, C.H.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 7 maart 2023
Editie Psyfar - Jaargang 18 - editie 1 - 2023 | nummer 1

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • bent u bekend met het concept depressie in de palliatieve fase en de differentieel-diagnostische overwegingen van depressieve symptomen, aanpassingsstoornis met depressieve stemming en depressieve stoornis
  • bent u op de hoogte van de recente literatuur over de medicamenteuze behandeling van depressie in de palliatieve fase met antidepressiva en psychostimulantia
  • kunt u de opgedane kennis en het flowschema en doseringsoverzicht implementeren bij de behandeling van depressie in de palliatieve zorg