Geaccrediteerde nascholing
Menu

MAO-remmers, de toepassing in de dagelijkse praktijk

Door op 15-09-2016
 • 00Inleiding
 • 01MAO
 • 02MAO-remmers
 • 03Indicaties
 • 04Niet-selectieve remmers; fenelzine en tranylcypromine
 • 05Selectieve MAO-A remmer: moclobemide
 • 06Beperkende factoren
 • 07Bijwerkingen
 • 08Starten en stoppen
 • 09Logistieke problemen en vergoeding
 • 10Relevantie
 • 11Conclusie
 • 12Reacties (0)

Samenvatting

Het MAO-enzym metaboliseert diverse monoaminen als serotonine, adrenaline en tyramine. Van het MAO-enzym zijn twee isoformen te onderscheiden; MAO-A en MAO-B. MAO-remmers binden, reversibel of irreversibel aan het MAO-enzym. Door remming van het enzym wordt de concentratie van neurotransmitters zoals serotonine verhoogd. MAO-remmers hebben een plaats in de behandeling van stemmingsstoornissen. Een belangrijk nadeel van irreversibele MAO-remmers is dat patiënten een tyraminevrij dieet moeten volgen om een ernstige hypertensieve reactie te voorkomen. De klassieke MAO-remmers zijn niet geregistreerd in Nederland, wat de verkrijgbaarheid en vergoedingsstatus bemoeilijkt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bokum, E.M. ten
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 september 2016
Editie Psyfar - Jaargang 11 - editie 3 - 2016 | nummer 3

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

 • hebt u kennis van de verschillen tussen MAO-A- en MAO-B-remmers en de hieruit voortvloeiende werking bij verschillende indicaties (Parkinson versus depressie) en interacties
 • kent u het verschil tussen reversibele en non-reversibele remmers en de hiermee samenhangende (duur van) interacties
 • kent u de plaats van MAO-remmers in de therapie en de indicaties waarvoor het kan worden voorgeschreven
 • weet u wat de risico’s en voorzorgen zijn bij het gebruik van klassieke MAO-remmers
 • hebt u kennis van problemen rondom verkrijgbaarheid en vergoeding van tranylcypromine en fenelzine