Geaccrediteerde nascholing
Menu

Lorazepam bij delier

Doen we meer kwaad dan goed?

Door op 01-09-2022

Een delier treft 30% van de ouderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis en is geassocieerd met een ongunstige prognose. Bij de behandeling van het delier staan niet-medicamenteuze interventies centraal waarbij tevens getracht wordt de uitlokkende oorzaken van het delier te behandelen of weg te nemen. Indien strikt noodzakelijk kunnen medicamenteuze interventies worden ingezet om symptomen van het delier te behandelen. In de klinische praktijk worden echter nog regelmatig antipsychotica en lorazepam voorgeschreven om (symptomen van) het delier te behandelen, terwijl er tot op heden nog veel onduidelijk is over het effect van deze geneesmiddelen op de uitkomsten van het delier. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de beschikbare literatuur over de inzet van lorazepam, al dan niet in combinatie met antipsychotica, bij de behandeling van het delier. Het gebruik van lorazepam bij het alcoholonttrekkingsdelirium wordt in dit artikel niet besproken.   

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Egberts, A,
Thema Ouderen
Publicatie 1 september 2022
Editie Psyfar - Jaargang 0 - editie 2022 | nummer 3 - 2022 | nummer 3