Geaccrediteerde nascholing
Menu

Lichttherapie bij de bipolaire stoornis, een nieuw protocol

 • 00Achtergrond
 • 01Resultaten van onderzoeken met lichttherapie
 • 02Indicaties en contra-indicaties voor lichttherapie
 • 03Oogheelkundige aspecten
 • 04Gebruik van stemmingsstabilisatoren
 • 05Wijze van toediening van licht
 • 06Wanneer starten met lichttherapie
 • 07Bijwerkingen
 • 08Conclusie
 • 09Reacties (1)

Samenvatting

Lichttherapie heeft bij (seizoensgebonden) unipolaire depressies inmiddels een duidelijke plek in de behandelrichtlijn, terwijl er bij de bipolaire stoornis tot nog toe minder eenduidigheid is in de indicatie en toepassing. Uit onderzoek naar de evidentie en veiligheid kunnen we concluderen dat lichttherapie bij deze doelgroep eveneens als behandeloptie overwogen moet worden, maar een landelijk protocol ontbrak hiervoor. We beschrijven in dit artikel het protocol lichttherapie bij de bipolaire stoornis, opgesteld op basis van wetenschappelijke publicaties in combinatie met consensus over best clinical practice, waarin de klinische ervaring van behandelaars gespecialiseerd in de behandeling van bipolaire stoornissen is opgenomen. Het protocol biedt handvatten voor zowel indicaties als contra-indicaties, het monitoren van bijwerkingen en de praktische toepassing met adviezen over timing, intensiteit en duur van de behandeling. Daarbij worden ook adviezen gegeven over de combinatie met psychofarmaca, waaronder stemmingsstabilisatoren. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

 • hebt u meer precieze kennis van de indicaties en contra-indicaties voor de toepassing van lichttherapie bij bipolaire depressie en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan
 • kent u de mogelijke risico’s op oogheelkundig gebied
 • weet u hoe te handelen bij eventuele stemmingsontregeling
 • bent u in staat het medicatiebeleid te bepalen bij patiënten met een bipolaire depressie die lichttherapie volgen