Geaccrediteerde nascholing
Menu

Lichamelijke en biochemische afwijkingen bij patiënten met eetstoornissen

Eetstoornissen kunnen gepaard gaan met levensbedreigende somatische complicaties. De recent uitgekomen multidisciplinaire richtlijn voor eetstoornissen adviseert om somatisch en bloedonderzoek te verrichten ter uitsluiting van lichamelijke complicaties. Aangezien er geen systematisch onderzoek naar metabole afwijkingen bij jonge patiënten met een eetstoornis bekend is, werden tegen de achtergrond van dit advies bloeduitslagen van jonge patiënten met anorexia nervosa (restrictieve en purgerende type), eetstoornis NAO en boulimia nervosa vastgesteld en vervolgd. Biochemische afwijkingen bleken zeer vaak voor te komen, met name anemie, leukopenie en verhoogde albumine- en creatininewaarden. Dehydratie blijkt een belangrijke oorzaak te zijn van de gevonden biochemische afwijkingen. Bij bijna 100% van de eetstoornispatiënten werden, overigens meestal geringe, afwijkingen gevonden. Gezien de mogelijkheid van optreden van levensbedreigende complicaties is tijdige onderkenning hiervan noodzakelijk. Anamnese en lichamelijk onderzoek zijn naast laboratoriumonderzoek van belang voor het vaststellen van de ernst van ondervoeding.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren