Geaccrediteerde nascholing
Menu

Langdurig gebruik van lithium en nierproblemen

een overschat probleem?

Door op 15-06-2017
 • 00Inleiding
 • 01Nierfunctie
 • 02Nierfunctie en lithium
 • 03Nierfunctiestoornissen door lithium
 • 04Lithium, continuatie bij nierfunctiestoornissen
 • 05Aanbevelingen voor de klinische praktijk
 • 06Conclusies
 • 07Reacties (1)

Samenvatting

Lithium is de stemmingsstabilisator van eerste keuze voor de lange termijn voor patiënten met een bipolaire stoornis. De eliminatie van lithium geschiedt via de nieren. Langdurig lithiumgebruik is geassocieerd met een verslechtering van de nierfunctie. In hoeverre deze afname van de nierfunctie bij lithiumgebruik klinisch relevant is, is zeer de vraag. Uit recent onderzoek blijkt dat het langdurig gebruik van lithium niet is geassocieerd met eindstadium nierfalen of niertumoren. Het verband tussen lithiumgebruik en chronische nierinsufficiëntie is onzeker. Frequente lithium- en nierfunctiecontroles zijn noodzakelijk om eventueel klinisch relevante afname nierpathologie te voorkómen. Bij een achteruitgaande nierfunctie kan besloten worden de lithiumdosering te verlagen en/of door te verwijzen naar een internist of nefroloog.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. M. (Max) de Leeuw,
Thema Bijzondere bijwerkingen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 juni 2017
Editie Psyfar - Jaargang 12 - editie 2 - 2017 | nummer 2

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

 • hebt u meer inzicht in het eliminatieproces van lithium door de nieren
 • hebt u meer precieze kennis van klinisch relevante bijwerkingen van de nier(functie) door langdurig lithiumgebruik
 • bent u in staat om een overwogen keuze te maken wanneer nierfunctiedaling optreedt bij patiënten die lithium gebruiken