Geaccrediteerde nascholing
Menu

Lachgasgebruik, behandeling en naltrexon

Ten aanzien van lachgasgebruik wordt er in de afgelopen jaren een toename geregistreerd in de mate van gebruik en gezondheidrisico’s. Wanneer patiënten zich melden bij de verslavingszorg met problematisch lachgasgebruik, ontbreekt het aan een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn of zorgstandaard voor de behandeling en lijkt de reguliere behandeling niet aan te slaan. Er bestaan wel handreikingen, maar deze zijn voornamelijk gericht op de gezondheidsrisico’s. Deze gevalsbeschrijving bevat achtergrondinformatie ten aanzien van lachgasgebruik en een voorzichtige aanwijzing dat naltrexon de craving naar lachgasgebruik kan reduceren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren