Kunnen antidepressiva leiden tot ontstemde, dysfore drukte?

Casus

Dysfore drukte kan door antidepressiva worden uitgelokt bij licht depressieve beelden die niet vitaal lijken en bij andere aanpassingsstoornissen. Het inzetten van antidepressiva bij bipolaire stoornissen, zoals mengvormen van depressie, kan contraproductief werken. Het maanden- tot jarenlang continueren van antidepressiva bij een genezen majeure depressie (euthymie) houdt een risico in voor een switch naar een dysfoor druktebeeld.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel