Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kliniek en farmacotherapeutische behandeling van het syndroom van Gilles de la Tourette

De farmacotherapeutische behandeling van jeugdigen met het syndroom van Gilles de la Tourette vereist een grondige kennis van de klinische verschijnselen van dit syndroom. In dit artikel komen de verschillende ticvormen en de comorbiditeiten AD(H)D en OCS aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende typen medicatie die voor de behandeling van tics, AD(H)D met tics en obsessieve compulsieve stoornis (OCS) met tics kunnen worden aangewend. Het artikel eindigt met een medicatieoverzicht (tabel 1).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren