Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kinderformularium

Evidencebased adviezen voor farmacotherapie bij kinderen

Weinig psychofarmaca zijn geregistreerd voor toepassing bij kinderen. Toch worden deze middelen wel voorgeschreven aan kinderen. Het Kinderformularium zoekt, voor deze zogenaamde off-label toepassing van geneesmiddelen, uit welke dosis effectief is bij kinderen en of het gebruik veilig is aan de hand van beschikbare wetenschappelijke literatuur. Hierbij worden de voordelen van toepassing gewogen tegen de risico’s. Bij een positieve balans wordt het doseeradvies opgenomen in het Kinderformularium. Ouders moeten te allen tijde geïnformeerd worden over de te verwachten voordelen en nadelen van een behandeling met een (off-label) geneesmiddel. Expliciete toestemming voor off-label toepassing is alleen nodig wanneer er geen formele afweging van de risico’s en baten heeft plaatsgevonden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren