Geaccrediteerde nascholing
Menu

Ketamine als antidepressivum

 • 00Inleiding
 • 01De geschiedenis van ketamine
 • 02Huidige indicaties van ketamine
 • 03Farmacokinetiek
 • 04Farmacodynamiek
 • 05Het werkingsmechanisme van ketamine als antidepressivum
 • 06Ketamine als antidepressivum
 • 07Ketamine bij andere psychiatrische indicaties
 • 08Veiligheid en verdraagzaamheid
 • 09Huidige inzetbaarheid van ketamine als antidepressivum
 • 10Toekomst
 • 11Conclusie
 • 12Reacties (3)

Samenvatting

De depressieve stoornis heeft vaak een chronisch verloop. In dit kader wordt veel verwacht van behandeling met ketamine. Ketamine, een N-methyl-D-aspartaat (NMDA)-receptorantagonist, is oorspronkelijk ontwikkeld als anestheticum. Sinds 2000 wordt ketamine tevens onderzocht als behandeling bij patiënten met een (therapieresistente) depressie. Het antidepressieve effect van ketamine is opzienbarend gebleken. Er resteren echter nog enkele belangrijke moeilijkheden en vraagstukken, waaronder het kortdurende effect van ketamine en de potentiële risico’s op de langere termijn. Dit onderstreept het belang van aanvullend onderzoek, en maakt dat eventuele (off-label) behandeling met ketamine in de tussentijd alleen in alle voorzichtigheid en onder strikte monitoring dient te worden toegepast.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Smith-Apeldoorn, S.Y.
Veraart, J.K.E.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 14 december 2018
Editie Psyfar - Jaargang 13 - editie 4 - 2018 | nummer 4

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

 • weet u iets over de achtergrond van de ontwikkeling van ketamine
 • kent u diverse (potentiële) indicaties van ketaminebehandeling
 • is uw kennis over ketamine als antidepressivum up-to-date
 • kent u de belangrijkste bijwerkingen en (potentiële) risico’s van ketaminebehandeling
 • kent u de belangrijkste hiaten in de kennis wat betreft ketaminebehandeling