Geaccrediteerde nascholing
Menu

Katatonie en clozapine

Katatonie bestaat uit psychomotore symptomen, zoals katalepsie en mutisme, en soms autonome verschijnselen. Katatonie is voornamelijk geassocieerd met de bipolaire stoornis; in een minderheid van de ziektegevallen gaat het om een onderliggende neurologische of schizofrene stoornis. De klassieke behandeling van katatonie bestaat uit hoge doses lorazepam en bilaterale elektroconvulsieve therapie (ect).
Differentiaaldiagnostisch kan bij traagheid en mutisme, behalve aan katatonie, gedacht worden aan negatieve symptomen in het kader van schizofrenie. Wij beschrijven een 18-jarige jongeman met een primaire katatonie, zonder positieve of desorganisatiesymptomen, met onverwacht klinisch herstel bij gebruik van clozapine. Staken van clozapine deed een rebound-katatonie ontstaan. Bij acute katatonie wordt gewoonlijk het gebruik van klassieke antipsychotica ontraden, vanwege het gevaar van ontstaan van het maligne neurolepticasyndroom. In dit geval was (o.a.) de respons op clozapine reden om de diagnose bij te stellen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren