Geaccrediteerde nascholing
Menu

Katatonie: diagnose en behandeling

Katatonie is een motorisch syndroom, dat tevens gepaard gaat met cognitieve en affectieve afwijkingen. De belangrijkste kenmerken zijn katalepsie, mutisme, negativisme, stereotypie, echolalie en echopraxie. Katatonie is geassocieerd met verschillende psychiatrische stoornissen, zoals psychotische en  stemmingsstoornissen, maar ook met somatische aandoeningen. Er worden vier subtypen van katatonie onderscheiden, waaronder maligne katatonie. Dit is een zeldzame, acute en levensbedreigende vorm van katatonie, die gepaard gaat met koorts en autonome instabiliteit. De herkenning van katatonie is belangrijk, aangezien het vaak goed reageert op de behandeling met benzodiazepinen (BDZ). Lorazepam is hiervoor het meest gebruikte en best bestudeerde product. Bij onvoldoende effect dient er echter voor alle vormen van katatonie tijdig te worden overgegaan tot elektroconvulsietherapie (ECT).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dalfsen, A.N. van
Eede, F. van den
Sabbe, B.G.C.
Thema Casus
Publicatie 1 december 2006
Editie Psyfar - Jaargang 1 - editie 4 - Nummer 4 - 2006