Geaccrediteerde nascholing
Menu

Is er plaats voor het toepassen van stimulantia bij apathie bij ouderen met dementie?

De laatste jaren staan stimulantia steeds meer in de belangstelling als het gaat om de toepassing bij apathie bij ouderen met een neurodegeneratieve aandoening. Apathie komt veelvuldig voor bij ouderen en wordt vaak gezien als symptoom bij verschillende ziektebeelden. Apathie wordt in verband gebracht met verminderde dopaminerge neurotransmissie bij neurodegeneratieve aandoeningen. Stimulantia zouden op basis van theoretische gronden apathie kunnen verminderen. Onderzoeken naar methylfenidaat geven verschillende uitkomsten op apathie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer. Hoewel in tegenspraak met het advies uit de Richtlijn Probleemgedrag bij ouderen, zou op basis van een zeer recente RCT, bij een individuele patiënt, bij wie niet medicamenteuze interventies niet werkzaam zijn, een off-label proefbehandeling met methylfenidaat overwogen kunnen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs drs. M.M. (Mascha) Groothedde - Kuyvenhoven,
Thema Ouderen
Publicatie 16 maart 2018
Editie Psyfar - Jaargang 13 - editie 1 - 2018 | nummer 1