Invloed van benzodiazepines, zolpidem en zopiclon op de slaap 1 punt

Insomnie is de meest voorkomende categorie slaapstoornissen. Gezien de negatieve invloed van een slaaptekort op het functioneren overdag en de kwaliteit van leven, is het belangrijk chronische insomnie te diagnosticeren en te behandelen. In de klinische praktijk worden hiervoor vaak hypnotica voorgeschreven. Dit artikel geeft een overzicht van de effecten van hypnotica – benzodiazepines, zolpidem en zopiclon – op de slaap. Al deze hypnotica kunnen, afhankelijk van de halfwaardetijd en dosis, het inslapen en/of doorslapen verbeteren. Nadelig is echter dat ze leiden tot gewenning, afhankelijkheid en reboundinsomnie. Over het algemeen treden tolerantie, afhankelijkheid en reboundverschijnselen minder snel op bij langer werkende benzodiazepines en zolpidem en zopiclon. Bij langwerkende benzodiazepines en zopiclon moet echter rekening worden gehouden met ‘hangover’-effecten die het functioneren overdag ernstig kunnen hinderen. Met het oog op de nadelige gevolgen wordt geadviseerd hypnotica in zo laag mogelijke dosis en voor een zo kort mogelijke tijdsperiode of intermitterend voor te schrijven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel